Hvad måler en jobvurdering

Jobvurdering er et redskab, som er udviklet til at kunne anvendes på alle arbejdspladser. Redskabet rummer muligheden for, at du kan sammenligne alle stillinger på din arbejdsplads fra ungarbejderen til direktøren. Og ligegyldigt om du arbejder i fiskeindustrien, kører på landevejene eller sidder på kontor – så kan du anvende Jobvurdering på din arbejdsplads.

Når du bruger Jobvurdering, så ender du med en talværdi. Dette tal udregnes på baggrund af forskellige faktorer, som du tager stilling til undervejs. Faktorerne dækker de forskellige områder som en stilling kan indebære, fx ansvarsområder, uddannelse og kvalifikationer eller arbejdsvilkår. Når du gennemfører selve Jobvurderingen vil de enkelte faktorer være nærmere beskrevet.

Jobvurdering er således lavet på en måde, så det er muligt at sammenligne forskellige typer jobs – også selvom de enkelte arbejdsopgaver eller funktioner ikke ligner hinanden.

Det særlige ved Jobvurdering er, at den fungerer som et redskab til at sammenligne. Det betyder, at du altid vil undersøge to stillinger i forhold til hinanden. Du skal netop ikke vurdere én enkel stilling – du skal vurdere om én stilling har en højere værdi end en anden stilling. Derfor er det knapt så vigtigt, om en stilling giver 850 eller 1000 point. Det altafgørende er, hvor mange point to stillinger har i forhold til hinanden.

På denne måde har du et konkret redskab, som både kan give dig indsigt i ligelønsforholdene på din arbejdsplads samt et fundament for åben dialog med kolleger og ledelse omkring løn.