Løn og køn

Ligelønsloven blev vedtaget i Danmark i 1976. Det betyder, at mænd og kvinder skal have lige løn og lige lønvilkår for samme arbejde eller arbejde af samme værdi.

På trods af loven har vi stadig store ligelønsudfordringer i Danmark. Særligt har det været en udfordring at sørge for en grunddig og saglig debat om, hvornår to stillinger har den samme værdi.

Det kan være svært at opdage, at der eksisterer en lønforskel mellem to kolleger, som begge yder en værdifuld indsats for virksomheden, men har forskellige jobtitler og funktioner.

Jobvurdering er et redskab, som kan finde værdien af en stilling ved at rette fokus på det konkrete indhold. Dette kan medvirke til at få øje på eventuelle lønforskelle på din arbejdsplads, samt skabe et grundlag for en konstruktiv dialog med ledelsen.

Hvis du er i tvivl, om der er et ligelønsproblem på din arbejdsplads, bør du overveje:

  • Hvordan er din arbejdsplads opdelt? Har I afdelinger eller områder, hvor der udelukkende arbejder mænd eller kvinder?
  • Er der på din arbejdsplads mange forskellige jobtitler? Og findes der forskellige titler for stillinger, som umiddelbart ligner hinanden i forhold til arbejdsfunktioner og indhold?

Du kan altid, hvis du har spørgsmål, kontakte dit fagforbund.

Links

Du kan læse mere om ligeløn på disse hjemmesider.

Lønkommissionen

Lønstatistik

 

Beregn online

Jobvurdering måler værdien af en konkret stilling på din arbejdsplads. Du kan bruge beregneren til at måle, hvor stor en værdi en stilling har.