Efter jobvurdering

Når du har færdiggjort en jobvurdering, hvad skal der så ske? Det afhænger naturligvis af dit resultat. Men har du fået styrket din mistanke om, at to jobfunktioner, der har næsten samme pointtal, ikke bliver aflønnet på samme vis – så har du måske en ligelønssag på hånden.

Selvom du ikke står med en klar ligelønssag, er der mange ting, du som tillidsrepræsentant kan bruge jobvurderingen til. Måske får du øje på, at der ikke er lige løn mellem forskellige etniske grupper, måske er der ikke lige løn for nogle, der laver det samme bare i forskellige afdelinger.

Efter du har gennemført en jobvurdering af få eller alle stillinger på din arbejdsplads, har du et meget solidt grundlag for at hjælpe dine kolleger. Du har opnået et nuanceret indblik i de jobfunktioner, som findes på din arbejdsplads – og har derfor muligheden for at hjælpe dine kolleger med at forbedre deres arbejdsliv.

Går du ind i de enkelte pointfordelinger mellem to stillinger, kan du også finde ud af, hvad der gør forskellen – og måske kan det give anledning til en drøftelse af f.eks. jeres lønpolitik eller uddannelsespolitik. Hvis I ikke har disse politikker, så er her en mulighed for at være rigtig godt klædt på til en drøftelse med ledelsen om, hvordan en løn- eller uddannelsespolitik skal se ud hos jer.

Måske har du foretaget vurderingerne sammen med dine kolleger, måske har I haft mulighed for at tale om efteruddannelse eller rotationsordninger, hvis I har oplevet en gentagende og uhensigtsmæssig fysisk eller psykisk belastning. Dette giver en god mulighed for at diskutere ansvarsfordelingen, den følelsesmæssige belastning eller ønsker om efteruddannelse på din arbejdsplads.

Redskabet skal først og fremmest opfattes som en mulighed for at gå i dialog – både med kolleger og ledelse – om indholdet af de forskellige stillinger, arbejdsindhold og -funktioner på din arbejdsplads.

Resultatet af en jobvurdering kan bruges til

  • Direkte sammenligning af værdien af to forskellige stillinger
  • Afsæt for udvikling af personalepolitiker, f.eks. Løn- og uddannelsespolitik
  • Dialog om ansvarsfordeling, efteruddannelse og evt. Rotationsordning
  • En dialog med kolleger og ledelse om stillingsindhold
  • Og måske har du fået øje på noget helt andet du kan bruge resultatet til!

Video

Det sværeste ved at arbejde med Jobvurdering det har været at skelne mellem personen og arbejdspladsen. At få de mennesker man skal vurdere til at forstå, at det er ikke dem det drejer sig om det er arbejdspladsen det drejer sig om.

Beregn online

Jobvurdering måler værdien af en konkret stilling på din arbejdsplads. Du kan bruge beregneren til at måle, hvor stor en værdi en stilling har.