Beskrivelse og hjælp 8

Hvilke psykiske arbejdsforhold kendetegner det job, du måler?
Her skal du vurdere, hvilke psykiske og følelsesmæssige anstrengelser, som den ansatte i stillingen udsættes for.

Belastende kontakter eller situationer kan være medvirkende til en psykisk eller følelsesmæssig belastning. Nogle job kræver en høj grad af indlevelse, koncentration og intensitet. Visse jobs kræver, at den ansatte er i centrum for andre menneskers opmærksomhed, hvilket kan være følelsesmæssigt anstrengende – både hvis det gælder kunder eller en overordnet. Anstrengelsen kan også komme på grund af stress, som opstår ved, at arbejdsopgaverne er meget uklare – eller ved at skulle arbejde under stort tidspres og krav om høj effektivitet.

Psykisk belastning kan desuden følge af usikkerhed i jobsituationen, fx ved manglende ordrer eller overtallighed i personalegruppen.

Hvilket niveau passer på stillingen?

Hvad skal jeg være særligt opmærksom på?

Du skal fokusere på koncentration. Kræver stillingen, at medarbejderen skal koncentrere sig om komplicerede opgaver eller opgaver med mange små detaljer, hvor præcision er nødvendig?

Du skal fokusere på tilgængelighed. Kræver jobbet, at man skal stå til rådighed til visse arbejdsopgaver, som betyder at andre opgaver må udskydes?

Du skal fokusere på belastende relationer. Bliver den ansatte ofte konfronteret med andres vrede, ophidselse eller konfliktfyldte situationer? Kræver stillingen, at den ansatte hele tiden bliver overvåget og er i fokus for andre menneskers opmærksomhed?

Du skal fokusere på stress. Kræver jobbet fx, at den ansatte skal kunne tilpasse sig hurtige forandringer uden egen indflydelse? Betyder stillingen, at man udsættes for et stadigt hårdere tidspres, eller får stillet uklare opgaver, som skal løses hurtigt?