Beskrivelse og hjælp 7

Den arbejdsindsats, der er nødvendig for at udføre et job, vil normalt altid kræve en vis anstrengelse eller belastning. Belastningen kan skyldes de konkrete arbejdsopgaver eller arbejdsmiljøet. Belastninger kan derfor både være af fysisk, psykisk eller følelsesmæssig karakter.

Du skal vurdere de forskellige former for belastning, som den ansatte kan være udsat for i det jobbet. Du skal fokusere på, hvordan det fysiske, psykiske og sociale miljø er, samt om der forefindes en risiko for at for at blive syg eller udsat for en skade, som knytter sig til arbejdsopgaverne eller arbejdsmiljøet.

Det niveau du vælger, skal afhænge af, hvor længe og hvor ofte den ansatte udsættes for belastning, og i hvor høj grad han eller hun selv kan påvirke arbejdsvilkårene. Det er vigtigt at understrege, at det forudsættes, at arbejdsmiljøregler mv. overholdes. Der kan altså ikke kompenseres for et dårligt psykisk eller fysisk arbejdsmiljø ved at give nogle ekstra point.

Du skal på de følgende trin vurdere:

  • Fysiske arbejdsforhold
  • Psykiske arbejdsforhold (herunder følelsesmæssig påvirkning)

Fysiske arbejdsforhold

Hvilke fysiske arbejdsforhold kendetegner det job, du måler?
Du skal vurdere de forskellige slags fysisk anstrengelse, som musklerne udsættes for på grund af gentagen eller vedvarende anvendelse, inkl. små muskelbevægelser og præcisionsarbejde. Samtidig skal du fokusere på, om arbejdet kræver, at der arbejdes i ubekvemme og anstrengende arbejdsstillinger, og om kroppen udsættes for fysisk anstrengelse ved visse typer arbejdsopgaver.

Videre skal du vurdere, i hvilken udstrækning den ansatte udsættes for ubehageligt eller generende fysisk miljø, fx støj og forurening. Risikoen for, at den ansatte skal komme til skade eller blive syg, indgår også.

Du skal tage hensyn til i hvor lang til og hvor ofte, der forekommer fysisk ubehag samt i hvilken udstrækning, den ansatte selv kan påvirke anstrengelserne.

Ved vurderingen forudsættes det, at normale arbejdsmiljømæssige tiltag er overholdt, og at givne instruktioner følges.

Hvilket niveau passer på stillingen?

Hvad skal jeg være særligt opmærksom på?

Du skal fokusere på den fysiske anstrengelse og anstrengelse af bevægelsesapparatet. Kræver stillingen, at den ansatte skal løse arbejdsopgaver, som er anstrengende for kroppen, fx i forhold til tunge løft eller ensformige og gentagne arbejdsrutiner?

Du skal fokusere på ubehagelige fysiske forhold. Kræver stillingen fx, at medarbejderen skal arbejde i støjfyldte eller forurenede omgivelser? Og er det muligt at komme midlertidigt væk fra belastningen?

Du skal fokusere på risiko for egen tilskadekomst eller sygdom. Kræver stillingen, at den ansatte er udsat for fare for tilskadekomst, fx i forhold til arbejdsstedet? Eller betyder stillingen, at medarbejderen har en høj sygdomsrisiko?