Beskrivelse og hjælp 5

Hvilke ansvar for mennesker knytter sig til den stilling, du måler?

Her skal du vurdere, om stillingen kræver et ansvar for andre menneskers helbred, velbefindende, sikkerhed og udvikling fra en fysisk, psykisk eller social vinkel. Disse mennesker kan være kolleger, patienter, elever, kunder, almenheden eller andre, som er afhængige af den aktivitet, som jobbet indebærer.

Du skal fokusere på, om stillingen indebærer et ansvar, som følger fastlagte rutiner eller om det er knyttet til enkelte eller særlige opgaver. Endvidere skal du være opmærksom på, om ansvaret kræver, at den ansatte foretager en individuel og selvstændig vurdering af situationen, eller om der skal følges klare retningslinjer.

Myndighedsudøvelse vurderes også under denne faktor. Med myndighedsudøvelse menes aktivitet, som består i at bestemme eller vedtage tiltag,, som vedrører enkeltpersoners rettigheder, pligter og sociale begrænsninger – eller hvis der udøves tvang i forskellig form.

Hvilket niveau passer på stillingen?

Hvad skal jeg være særligt opmærksom på?

Du skal fokusere på, hvad ansvaret indebærer. Kræver stillingen, at den ansatte har det overordnede ansvar for andre mennesker på daglig basis eller i enkelte tilfælde, fx i forhold til at have ansvaret for sikkerheden under oplæring.

Du skal fokusere på selvstændighed. Kræver jobbet, at den ansatte har ansvaret alene – og dermed skal træffe selvstændige beslutninger? Eller deles ansvaret med kolleger eller overordnede?

Du skal fokusere på konsekvenser. Du skal fokusere på, hvilke konsekvenser det vil have, hvis ansvaret forsømmes. Kan det eventuelt bringe mennesker eller virksomhedens omdømme i fare?