Beskrivelse og hjælp 4

Der findes mange forskellige former for ansvar i arbejdslivet. Det kan dreje sig om et overordnet og formelt ansvar eller ansvaret for at udføre specifikke arbejdsopgaver. Ansvaret kan derfor både dreje sig om praktiske opgaver, ansvaret for, at kolleger udfører opgaver korrekt, ansvaret for bestilling af varer eller for, at informationer vedligeholdes eller deles.

Der vil være forskel på, om ansvaret bæres af en enkelt person, deles blandt flere og om det det gælder for en begrænset periode. Man skal i denne forbindelse huske, at det ikke er stillingsindehaverens evne til at træffe de rigtige beslutninger, der skal vurderes. Det er derimod det ansvar, der er knyttet til selve jobbet.

De forskellige typer af ansvar kan ikke altid adskilles skarpt, og et job kan indeholde forskellige former for ansvar, nogle gange samtidig. Konsekvenserne af, at ansvaret ikke løftes, for arbejdspladsen, for tredjemand eller for den ansatte selv indgår i vurderingen af ansvarets tyngde og sværhedsgrad.

Jo mere alvorlige konsekvenserne vil være af, at de forkerte beslutninger træffes, eller at der sker en form for ansvarsforflygtigelse, jo tungere er ansvaret.

Du skal på de følgende trin vurdere:

  • Ansvar for materielle ressourcer og information
  • Ansvar for mennesker
  • Ansvar for planlægning, udvikling, resultat og arbejdsledelse

Ansvar for materielle ressourcer og information

Hvilket ansvar for materielle ressourcer og information knytter sig til den stilling, du måler?

Du skal her vurdere, i hvor høj grad stillingen kræver ansvaret for materielle ressourcer, fx udstyr og maskiner, varer, bygninger og lokaler. Ansvaret kan indebære at indkøbe, vedligeholde, beskytte, reparere, kontrollere, anvende og opbevare materielle ressourcer og værdier. Det kan også betyde ansvaret for at opdage fejl i rutiner eller materiel, som kan påvirke kvaliteten af det arbejde, som udføres af andre.

Du skal desuden vurdere, om det i stillingen  er krævet, at den ansatte skal håndtere information. Dette kan være information, som findes i arkiver, journaler, registre og biblioteker samt indhold i dataprogrammer eller filer. Ansvaret kan betyde, at den ansatte skal beslutte, om informationer skal deles med andre eller hemmeligholdes. Ansvaret kan også betyde, at man opdaterer og holder informationen tilgængelig.

Hvilket niveau passer på stillingen?

Hvad skal jeg være særligt opmærksom på?

Du skal fokusere på økonomisk værdi. Kræver stillingen at man har ansvaret for store økonomiske ressourcer i virksomheden, fx i forhold til indkøb af varer, maskiner eller bygninger. Hvor store økonomiske summer har man det overordnede ansvar for?

Du skal fokusere på, hvad ansvaret indebærer. Kræver jobbet, at man har det overordnede ansvar for fx vedligeholdelse og indkøb af materialer til virksomheden – eller står andre med denne forpligtigelse? Kræver stillingen, at man har ansvaret for håndtering af personfølsomme oplysninger?

Du skal fokusere på selvstændighed. Betyder stillingen, at man selvstændigt skal vurdere, hvordan vigtige informationer håndteres, og hvem de kan deles med? Har den ansatte ansvaret for dette – eller ligger dette hos andre?

Du skal fokusere på konsekvenser. Hvilke konsekvenser vil det have, hvis arbejdet ikke udføres ordenligt? Vil det betyde store økonomiske tab for virksomheden? Eller kan konsekvensen ved dårlig håndtering af informationer betyde, at man eller andre ansatte fx kan miste deres licens, autorisation eller certifikat til at udføre arbejdet.