Beskrivelse og hjælp 3

Hvilke krav stilles der til sociale færdigheder i den stilling, du måler?

Her skal du vurdere, i hvor høj grad stillingen stiller krav til sociale færdigheder. Nogle jobs stiller høje krav om evner til at kunne samarbejde med kunder, samarbejdspartnere eller offentligheden. Er det afgørende for stillingen, at man kan modtage og videregive informationer på en hensynsfuld måde? I visse stillinger er det nødvendigt at kunne forstå og håndtere forskellige slags mennesker i forskellige situationer. Fx kan det være et krav at skulle kunne håndtere kulturelle forskelle i forhold til sprog, religion, etnicitet mm.

Hvilket niveau passer på stilling?

Hvad skal jeg være særligt opmærksom på?

Du skal fokusere på kommunikation. Kræver stillingen at man kommunikerer med mange (og forskellige) grupper? Skal man i stillingen ofte kommunikere med personer, som fx er vrede, oprørte eller syge?

Du skal fokusere på samarbejde. Kræver stillingen, at man skal kunne samarbejde med forskellige grupper eller personer? Findes der interessekonflikter, som stillingen kræver, man tager del i eller løser?

Du skal fokusere på kontakter. Skal man i stillingen opsøge og varetage kontakter med andre personer eller grupper?

Du skal fokusere på indlevelsesevne og kulturforståelse. Findes der store kulturelle forskelle – og kræver stillingen, at man kan sætte sig ind i disse? Kræver stillingen, at man kan forstå og ”sætte sig i andres sted”?

Du skal fokusere på service. Kræver jobbet, at man, selv under et stort pres, skal levere en særlig service eller ydelse?