Beskrivelse og hjælp 2

Hvilke krav stilles der til problemløsning i den stilling, du måler?

Der er forskellige krav til, hvilke former for problemer, som en ansat skal løse i en bestemt stilling. Det kan dreje sig om forskellige typer problemer og hvilke krav, der stilles til måden, de løses på. I nogle stillinger er problemtyperne komplekse og svære at definere, hvilket stiller høje krav til den ansatte, mens der i andre stillinger findes standardløsninger. I visse stillinger er det muligt at rådføre sig med kolleger, mens det andre steder ikke er muligt.

Du skal samtidig vurdere, om arbejdsvilkårene ofte ændrer sig. Altså om den ansatte hurtigt skal kunne sætte sig ind i nye områder og problemtyper.

Hvilket niveau passer på stillingen?

Hvad skal jeg være særligt opmærksom på?

Du skal fokusere på, hvilke problemtyper der knytter sig til stillingen. Dvs. om de udfordringer som ligger i arbejdet er svære at afgrænse og definere. Kræves det, at problemer skal løses ved at gribe udfordringerne an fra forskellige vinkler?

Du skal fokusere på, om stillingen forudsætter kreativitet. Findes der fx standardløsninger og en ramme for problemløsning, som du kan følge?

Du skal fokusere på selvstændighed. Kræver stillingen, at der skal tages selvstændigt initiativ til at udføre opgaver – eller er der andre folk at rådføre sig med?

Du skal fokusere på, hvilke former for beslutningstagning jobbet indebærer. Findes der forskellige opfattelser på arbejdspladsen, som kan gøre det kompliceret at tage en beslutning? Eksisterer der i arbejdet forskellige alternativer til beslutningerne, og vil den enkelte beslutning have store konsekvenser for mennesker og/eller økonomiske værdier?

Du skal fokusere på tilpasning/udvikling i stillingen. Bliver vilkårene for arbejdet ofte ændret? Skal den ansatte hurtigt kunne sætte sig ind i nye områder for at kunne varetage jobbet?

Du skal fokusere på alsidighed. Kræver stillingen, at man løser opgaver fra mange og forskellige arbejdsområder?