Beskrivelse og hjælp 1

Hvilke krav til uddannelse og/eller erhvervserfaring kærves der for at varetage det job, du måler?

I en stilling er der ofte krav til enten en erfaring fra tidligere jobs eller en bestemt form for uddannelse. Du skal her vurdere, hvilke krav der ville være, hvis en ny medarbejder skulle ansættes i stillingen du måler.

Skal vedkommende have en bestemt uddannelse? Er det nødvendigt med erfaring fra lignende arbejde? Er der krav om, at man løbende efteruddanner sig? Du skal særligt fokusere på den tid, det tager at opnå den uddannelse eller erfaring, som jobbet kræver.

Hvilket niveau passer på stillingen?

Kvalifikationer, kundskaber og færdigheder

De kvalifikationer, kundskaber og færdigheder, som er nødvendige for at besidde et bestemt job, kan opnås på mange forskellige måder.

Nogle stillinger kræver en bestemt uddannelse eller certificering. Andre jobs stiller høje faglige krav til indehaveren, uden der nødvendigvis er tale om en særlig uddannelse. Endnu andre stillinger stiller højere krav til sociale færdigheder, end formel uddannelse, efteruddannelse eller oplæring alene kan give.

Du skal vurdere, hvilke kvalifikationer, kundskaber og færdigheder det kræver, for at bestride den stilling, du måler? I denne sammenhæng kan du fokusere på, hvilke krav der ville blive stillet til en nyansat – og ikke på den person, som i øjeblikket er ansat i jobbet.

Du skal på de følgende trin vurdere:

  • Uddannelse
  • Problemløsning
  • Sociale færdigheder

Hvad skal jeg være særligt opmærksom på?

Du skal fokusere på uddannelseslængden. Hvor lang en uddannelse er krævet for at varetage stillingen du måler?

Du skal overveje hvor lang en erhvervserfaring, som jobbet kræver.

Du skal fokusere på oplæring. I hvor høj grad knytter der sig en oplæringsperiode til stillingen?

Du skal fokusere på efteruddannelse. For at varetage stillingen, kræves det da, at man gennemgår løbende efteruddannelse for at kunne løse arbejdsopgaverne?